Setkání sběratelů pivních suvenýrů Praha 21.6.2014

Autor: Petr Nahodil <(at)>, Téma: Sběratelská setkání, Vydáno dne: 25. 06. 2014

Dne 21.6.2014 se v Praze v Menze ČVÚT Praha 6 v době od 07.15 – 11.45 hod. konalo 3. mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů. Setkání pořádalo České sdružení klubů historie pivovarnictví. Setkání se účastnilo více jak 200 sběratelů nejen České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.Obsazena byla většina stolů. Návštěvníkům byl k dispozici k občerstvení bufet a přímo v sále mohli účastníci setkání ochutnat točené pivo z pivovaru Belveder ze Železné Rudy. Majitel pivovaru p. JUDr. Strnad nabízel široký sortiment jejich pivních suvenýrů.

Zleva: předseda Rady sdružení Petr Nahodil, majitel pivovaru Belveder Železná Ruda JUDr. František Strnad a autor fotografií zaniklých pivovarů Ing. Jan Zmidloch.

Na čepu krom piva ze Železné Rudy bylo možno poprvé ochutnat i šestnáctistupňové pivo „Tulák“ – světlý speciál (obsah alk. 6,5 %) z produkce Minipivovaru Chýně u Prahy. Tato značka piva vznikla ve spolupráci se sládkem Minipivovaru Chýně u Prahy p. Mikulicou a předsedou Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví p. Nahodilem. Pivo je točeno v Minipivovaru a část produkce je stáčena do PET lahví o obsahu 1,5 l. Tyto lahve jsou opatřeny etiketami, na kterých jsou prezentovány fotografie již zaniklých našich pivovarů. Fotografie jsou použity se souhlasem autora p. Ing. Jana Zmidlocha. Pivní etikety jsou vydány v nákladu 500 ks z toho 300 ks je určeno pro sběratele pivních suvenýrů a 200 ks etiket vylepí Minipivovar na PET lahve. Výtěžek z prodeje je určen na podporu našeho časopisu Svět piva. Každá sada etiket bude mít 6 ks a bude vydávána 2 x ročně a to vždy s uvařením várky pivního speciálu. Grafické vyvedení etiket bylo kupujícími sběrateli kladně hodnoceno. Autorem grafického návrhu je Radek Nahodil.

Série pivních etiket piva Tulák s fotografiemi zaniklých pivovarů z produkce Minipivovaru Chýně u Prahy

Na stolech účastníků setkání se objevilo velké množství novinek pivních etiket, tácků, korunek a dalšího sběratelského materiálu. Každý si přišel na své. Nezbývá než všem návštěvníkům setkání poděkovat za jejich účast a tím i podporu našeho sdružení. Velmi aktivně se zapojili i funkcionáři jednotlivých klubů. Velmi si toho vážíme a těšíme se na příští již 4. mezinárodní setkání, které se uskuteční 20.6.2015 na témže místě.