Písecký klub oslavil 65 let

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Sběratelská setkání, Vydáno dne: 09. 03. 2018

Dne 3.3.2018 proběhlo ve velkém sále Centra kultury města Písku 91. setkání Klubu sběratelů pivovarských suvenýrů Písek. Ve velmi krátké době po otevření sálu se obsadilo všech 46 stolů.

Na nich se objevilo nepřeberné množství sběratelského materiálu. Hned začal kolotoč výměn, prodejů a koupí. K mání bylo velké množství novinek pivních etiket, tácků, korunek, pivního skla, pivních kalendáříků a dalších pivních artefaktů. Každý si přišel na své. V 9.00 hod. došlo v rámci setkání k slavnostnímu projevu a předání ocenění u příležitosti 65. výročí založení Klubu sběratelů pivovarských suvenýrů Písek. Každý z oceněných obdržel Pamětní list a věcný dar v podobě pullitru s vypískovaným logem píseckého klubu, klubový kalendářík a reklamní sirky. Každý návštěvník setkání, bylo jich 351, obdržel zdarma příležitostnou etiketu vydanou minipivovarem Zvíkov k 65. výročí založení píseckého klubu. Na setkání byli přítomni zástupci regionálního tisku.

Po skončení sběratelského setkání byl pro oceněné a pozvané hosty píseckým klubem připraven v prostorách provozovny Lipan pivovarské sklepy slavnostní oběd a přátelské posezení. Za perfektní organizaci a pohostinost se sluší poděkovat členům píseckého klubu a zejména jeho předsedovi panu Ing. Jaroslavu Řehůřkovi. Do dalších let činnosti Klubu sběratelů pivovarských suvenýrů v Písku přejeme jen vše dobré. Panu Ing. Řehůřkovi pak přejeme hlavně pevné zdraví a ještě hodně sběratelských úspěchů.

Ještě po skončení slavnostního oběda a přátelského posezení bylo možné navštívit Písecký minipivovar. Tam si bylo možné prohlédnout prostor s varnou a ochutnat některé z nabízených piv.

Klub sběratelů pivovarských suvenýrů v Písku Vás již teď zve na své prosincové setkání, které se bude konat opět v Centru kultury města Písek dne 8. prosince 2018.